...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލި
ނ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރު އެއްޗެހި ކުރިޔަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ފެނުގައި އެޅުވުމަށް ތަންޑެއްގައި ދުލެއް ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
(2) އޮރުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަޅި ތަނޑެއްގެ ދެކޮޅުވެސް ދުލަކަށް ވާނެ ގޮތަށް ހަދައިފައި އޮންނަ އެތި.
(3) ފެންމަތީގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފެނުގައި އަޅުވައިގެން ކޮއްޕަން ބޭނުންކުރާ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުންފަލި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ނާރޯއްފަލުދަ . ރަތްރުމާ . ބަނޑުފަލި . ބަނޑޮފަލި . ބަގިޔާޖެހުން . ބޮއްކުރާ . ޅާނބު . ކަހަނބުފަލި . ކަނުފަލި . ކަންހަކަފަލި . ކަންހަކުފަލި . ކަންކަހަފަލި . ކަންފަލި . ކަރައެޑާފަލި . ކާނހައްފަލި . ކުނބުތާފަލި . ކުރުފަލިޖެހުން . ކުލީ . ކެޑެފަލި . ކޮޅުއޮޑީފަލި . ކޮޅުމެތި . ކޮޅުފަލި . އަތުއެނބުރޭފަލި . އުއްޑުންފައްޔާދިއުން . އެންވަޑިފަލި . އެންވަޑިފަލިޔަ . ވަންތަ . ވެޅުލް . ވެޅޫ . މައިފަތްގަނޑު . މެއްކު . މެދައޮޑިފަލި . ފަހަށްދެމުން . ފައްލާ . ފައްޔަށްއެރުން . ފަލިބަނުން . ފަލިބައި . ފަލިބޭލުން . ފަލިއެހެލުން . ފަލިއެޅުން . ފަލިވަޅު . ފަލިފާގަލުން . ފަލިފެނުގައިއެޅުން . ފަލިދަނޑި . ފަލިދޫ . ފަލިދެމުން . ފަލިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ