...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލިވަޅު
ނ.
(1) ފަލިޖެހުމުގައި ފަލިދޫފެނުގައި ޖައްސައި ދަމާލާކޮންމެ ފަހަރެއް.
(2) ފަލިދޫ ފެނުގައި ޖައްސައި ދަމައިލީމައި ފެނުގައި އުފެދޭ ނިޝާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަލިފާގަލުން . ފަލިފެނުގައިއެޅުން . ފާލިވަޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ