...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލިދަ
ނ.
ފެނުކައްކައި ފުޑައިފައި ހުންނަ ހަރުބޮންތި ރަތްކެޔޮ ބޯތައްޓަކަށް، ބޯތައްޓެއްގެ ގަބުޅި ހުނި އަޅައިފައި، ހަނޑޫފުށާއި ހަކުރު އަޅައިގެން ހިލާ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
މި ހުންނަނީ ގުޅަގުޅަޔަށް ވަށައި ދުމަށީގައި ޖަހައި ހިއްކައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރޯއްފަލުދަ . ފަލުދަ . ލަޑޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ