...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލިދޫ
ނ.
ފަލިތަންޑުގެ ކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ފިލާގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަލިވަޅު . ފަލިފެނުގައިއެޅުން . ފަލިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ