...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލިދެމުން
މ.
ފަލިޖަހައި އަވަދިވީމާ ފަލިތައް ޅާބުން ނުނައްޓައި ފަލިގަނޑު އެކީގައި އުޅަނދުގެ ތެރެޔަށް ދަމައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަލިއެހެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ