...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލިލުން
މ.
(1) މެއްކުގައި ހުންނަ ޅާނބުގެ ތެރެއަށް ފަލީގެ ތަންޑު ވެއްދުން.
(2) މެއްކުގައި ފަލިއެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ