...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލިޖެހުން
މ.
އޮޑިދޯނިފަހަރު ކުރިޔަށް ނުވަތަ ފަހަތަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފެނުގައި ފަލިދޫ އަޅުވައިދެމުން ތަކުރާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަގިޔާޖެހުން . ކުރުފަލިޖެހުން . ފަލިއެޅުން . ފަލިފާގަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ