...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލީތާ
ނ.
ޑައިނަމައިޓް ފަދަ ގޮއްވާ އެއްޗެހީގައި ރޯކުރަން ހުންނަ ފީތާ، ނުވަތަ ނަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަލީތާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ