...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލުކާ
ނ.
(1) ތައްޓުދަށުގައި މުދާލާން ހަދައިފައި ހުންނަތަން.
(2) ފަލުކާގައި ޖަހާމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަލުކާ . ފަލުކާފަޅި . ފަލުކާދަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ