...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލްސަފާ
ނ.
(1) ކަންކަން ހިނގާގޮތާމެދު ވިސްނާ އެކަންކަމުން ޢިބްރަތާއި ޙިކުމަތް ލިބިގަތުގެ ޢިލްމު.
(2) އަމިއްލަ ސިކުޑިން ވިސްނައިގެން ހޯދާ ރަނގަޅު ގޮތްތަކާ އުޞޫލުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިލޯސަފީ . ސޯޝިއަލިޒަމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ