...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލްސަފާވެރިޔާ
ނ.
(1) ކަންކަން ހިނގާ ގޮތާމެދު ވިސްނާ އެކަންކަމުން ޢިބްރަތާ ޙިކުމަތް ލިބިގަތުމުގެ ޢިލްމު ލިބިފައިވާމީހާ.
(2) އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ވިސްނައިގެން ރަނގަޅު ގޮތްތަކާ އުޞޫލުތައް ހޯދާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ