...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަގަ
ނ.
ތިނޯހުގައި ރޮދި ލައްވަން ހުންނަ ލޯވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތޭލިކަށި . ހުނިގުރާބު . ނަގާރުހުޅުނބު . ބޮޑުކަފަ . ބޮޑުތިނޯސް . ވައިގުގޫކަފަގަނޑު . މޫނުއެޅުން . ފަނީކަފަގަނޑު . ފުށްކަފަ . ފުޅަފަތި . ތަދުވިތާކަފަގަނޑު . ތިނޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ