...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަގުޑި
ނ.
ބޮލުގައި އެޅުމަށް ފޮށަޔަކުން ނުވަތަ ފޮތިގަނޑަކުން ވަކި ގޮތަކަށް އޮޅައި ހަދައިފައިހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ރާވަޅި . އަރަބިހެދުން . ފަނާގާމިރުސް . ފަގުޑިމާ . ފަގުޑިފޮށާ . ފަގުޑިފޮށި . ތުއްރަވާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ