...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސިންޖަރު
ނ.
ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްގައި ތިބޭ ފަޅުވެރިންނާއި އެއެއްޗެއް ދުއްވާ މީހުން މީހުން ފިޔަވައި ދެންތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިލާސް . ކުޑަސިޓީ . މުނީފާސް . މޭލުބޯޓު . ފާސިންޖޯރު . ފެސެންޖަރު . ޓެކްސީކުރުން . ޗާޓަރު . ޗާޓަރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ