...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސް
ނ.
(1) ވެލި.
(2) ފަހަތް.
(3) ލަސް.
(4) ވޭތުވެދިޔަ.
(5) ނއ.
ޢަދަދުން ފަހެއްހަމަވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން . ހަނުކަކުނި . ހަރުހަނަ . ހަޅިބައިން . ހައްޓި . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވާސް . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތް . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހިރިމި . ހިބަންމަސް . ހިކިފަސްތާ ބަކަނާޅާށެވެ. . ހުމަށި . ހުސްނުހީނާ . ހުސްފުށަތުންލުން . ހޮން ބޮއް . ހޮޅިކޮށި . ހޮޅުންއެޅުން . ނަވަވަންނަ . ނަސަބުނާމާ . ނަސަބުޢިލްމު . ނަސްލު . ނިހާލި . ނުވަރޭފެން . ރަހެއްދެވުން . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަންބުއްދި . ރަންބުއްދިވުން . ރަކި . ރަކިކުރުން . ރަކިވުން . ރަވާތީބުސުންނަތް . ރަސް . ރަސްފަރި . ރާޒުވާ . ރުމާފަޅި . ރޫލެޓު . ރޮނގުޖެހުން . ބ . ބަނގަލާބޯޓު . ބަނޑުފެޅިހާ . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ބަނޑޮފަލި . ބަންގި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ