...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްބައި
ނ.
(1) ގަމީހާއި ލިބާސް ފަދަތަކެތީގެ ތިރި.
(2) ގަމީހާއި ލިބާސް ފަދަ ތަކެތީގެ ތިރީކައިރިން މަޅައިފައި ހުންނަ ބައި.
(3) (ލ) އުރަވަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާޓަލް . ބުސްގަމީސް . ކަސަބުޖެހި ފޭލި . އުނގަށްއެޑުން . އުރަވަޅި . ވަގުފަސްބައި . ފަސްބައިމެޅުން . ފަސްބައިޖެހުން . ދާވަނި . ތޯލާފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ