...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްބާޑި
ނ.
(1) ބަޑީގެ އުންޑައިން ދިފާޢުވުމަށް ވެލިން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ ނިވާފަތްގަނޑު.
(2) ފަސްގަނޑު ހާވައިފައި ހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑިމަހަށްޖެހުން . މުޑުމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ