...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްބާޑިޖެހުން
މ.
(1) ބަޑީގެ އުންޑައިން ދިފާޢުވުމަށް ވެލިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ނިވާފަތްގަނޑު ހެދުން.
(2) ފަސްގަނޑު އެގޮތް މިގޮތަށް ހޭވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑިމަހަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ