...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްކަނި
ނ.
(1) ހަތަރެސްކަން ރިޔަލުގެ އޮޑީގެ މަތީކަނި.
(2) ކަތިރިޔަލުގެ ދަންމާނު މުޑު.
(3) ފަސްކަނި ދަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިހޭ . އިހޭނެރުން . ފަސްކަނި . ތުންޑިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ