...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްކުޅަނދު
ނ.
(1) ބައިގަލުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި.
(2) ދެތޯލާބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީރައްޓެއްސެއްވިއްޔާ ފަސްކުޅަނދު މަދުވާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ