...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްކުޅި
ނ.
އިހުގައި ވިހައިގެން އުޅޭ އަންހެނުންނަށް ވިހެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހުމަށްފަހު ދޭ އެއްޗެއް.
މިއީ، ބިލެތާއި، ފޯކާއި، ކަރަންފުލާއި، ހުންޏާއި، ފޮނިތޮއްޓާއި، ކާފޫރުތޮޅި އާއި، ބުން، ބިލެތްގަނޑެއްގެ ތެރެއަށްލައި، ބޮނޑިކޮށްލައިފައި ވިހައިގެން އޮންނަ މީހާގެ އަނގަޔަށް ލަވާ ބިލެއްގަނޑެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ