...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްއިނގިލި
ނ.
(1) އިންސާނާގެ އަތުގައި ނުވަތަ ފައިގައި ހުންނަ އިނގިލިތައް.
އެއީ (ހ) ބޮޑުވާ އިނގިލި.
(ށ) ޝަހާދަތް އިނގިލި.
(ނ) މެދު އިނގިލި.
(ރ) ކަށި އިނގިލި.
(ބ) ކުޑަވައި އިނގިލި.
(2) މޫދުގައި އުޅޭ ދިރޭ އެއްޗެއް.
މި ހުންނަނީ ފަސް ފައިކައްޓަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭއްޔަބުރަފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ