...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްއިގިލިއެއްވަރެއް ނުވާނެއެވެ
"ފަސްއިގިލިއެއްވަރެއް ނުވާނެއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) އެންމެން އެއްވަރެއް ނުވާނެކަން ދޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްއިގިލިއެއްވަރެއް ނުވާނެއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ