...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްއޮށް
ނ.
(1) ފަސްއޮށުން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އޮށްތައް ޢާއްމުކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަނީ ބިއްލޫރިންނެވެ.
(2) ފަސްއޮށް ކުޅެން ގެންގުޅޭ އޮށްތަކުގެ ތެރެއިން އޮށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުސްފުށަތުންލުން . ހޮޅުންއެޅުން . ރަހެއްދެވުން . ރަސް . ކުރިކިއްލަ . އޮށްބައި . އޮށްކުޅުން . އޮށްފަސްކުޅުން . ވަށްލަނޑަށްއެއްލުން . ފަސްއޮށް . ފަސްއޮށްބައި . ފަސްއޮށްކުޅުން . ދިގުލަނޑަށްއެއްލުން . ދެގެތެޅުން . ސޮޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ