...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްވަނަ
ނއ.
(1) ފަހަކަށްވާ.
(2) ފަސްވަނައަށްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިކޮށި . ބ . ބަނޑުފެޅިހާ . ބަނޑޮފަލި . ބުރަކިރަނިން . އަންގާރަ . އައްޔޫގު . މާވަތް . މިއަހެލި . މޭމަސް . ފަހަފަހަމަޑެލާ . ފަހެއް . ފަސްވަނަ . ފާމުދޭރިވަރު . ދަށިފަލި . ދިނަށަ . ލިޢާނު . ޙައްޖު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ