...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްވައްތަރުމައު
ނ.
(1) އިހުގައި މަތަރެސް މަލަށް ކިޔައި އުޅުނު ނަމެއް.
(2) އުނިމާ، ހުވަނދުމާ، އިރުދޭމާ، ކުދިމާ، ކަށިމާ، މިފަސްވައްތަރުމަލަށް އިހުގައި ފަންޑިތަވެރިން ކިޔާ ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ