...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްމާރި
ނ.
ނުލަފާ ކަމާއި ލާނެތްކަން ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މީހުނާ ދިމާއަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ފަސްމާރި ބަލާބަލާށޭ ކުރިކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްމާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ