...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްމާވަގު
ނ.
(1) ފުލޯކު ވާހަކައިގައި ކިޔާ ފަސްމާމުލުންގެ ފަސްވަގުންގެ ތެރެއިން އެކަކު.
(2) ބޮޑުވަގު.
(3) މަޖާޒު:
ނުލަފާކަން އިންތިހާޔަށް ގޮސްފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ