...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްމީރުކޭން
ނ.
7671 މ.
ހާތާނގައި ކައްކައި އުޅުނު ކޭމެއް.
މި ކޭމުގައި ހުންނާނީ، 5 ތަށި ފޮނިރިހަ، 5 ތަށި ދިޔާރިހަ، (ތަފާތުކޮށް) ތެލުލިމަސް، ލޮނު، ހަކުރު، ކިރު (ފޮނިކޮށް ކައްކައިފައި (ހުންނަ) ގިތެޔޮ، ބިސްގަނޑު، ކަލިޔާ، ހަލުވާ، ޒިލޭބި، ފެންފޮޅި.
މިއީ މުޅިކޭމުގެ މަތި ނިވާވާ ވަރަށް އަޅާ ފޮޅިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ