...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްމުށްނެންގެވި ތާކަށްދާނެއެވެ
"ފަސްމުށްނެންގެވި ތާކަށްދާނެއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި މަރުވެއްޖެނަމަ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްމުށްނެންގެވި ތާކަށްދާނެއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ