...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްމުށްޖެހުން
މ.
(1) މައްޔިތާ ވަޅުލުމަށް ސަންދޯއް ވަޅަށް ތިރިކޮށް ބެހެއްޓުމުން ސަންދޯކުގެ މައްޗަށް ތިންމުށް ވެލި އެއްލުން.
(2) މައްޔިތާ ކަށްވަޅުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ކަށްވަޅަށް ތިންމުށް ވެލި އެއްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްމުށްއެއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ