...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްމުގުލަށްޖެހުން
މ.
(1) ވާ އަތުން ދޫވަމުންގޮސް ވަލުގެ އެންމެކޮޅަށް ދިއުން.
(2) އިތުރަށް ދޫކުރާނެ ތަނެއް ނެތުން.
(3) މަޖާޒު:
ގޮތްހުސްވުން.
(4) ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ