...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްމުގޫ ހިފެހެއްޓުން
މ.
(1) ވަލުގެ މުގޫ ވަރުގަދަ އަށް ހިފެހެއްޓުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ބޮއްސުން ލިޔަނުދީ ބެލެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ