...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްފަހެތި
ނ.
(1) އިހުގައި ކިޔެވެލި ކިޔަވައި ނިމިގެން ކަނދުން، ނުވަތަ ކަށިކެޔޮފަތުން ހަދައިފައި ހުންނަ ގުރާބެއް ފުރުވައިލާއިރު، އެއަށްލާ ފަސް ވައްތަރެއްގެ ހެދިކާ.
(2) އެތައް ވައްތަރެއްގެ އެއްޗެހީގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
އެތާގައި ކޭކުގެ ފަސްފަހެތި އެބަހުއްޓެވެ.
މާނައަކީ، ކޭކުގެ އެތައް ވައްތަރެއް އެބަހުއްޓެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްފަހެތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ