...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްފުޅިދުމާދިއުން
މ.
އިހުގައި ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ހުންނަ ދަމުއަށީގެ ލޯގަނޑުން ފަސް ފުޅިޔަށް ޖެހީމާ (ރޭގަނޑު (އެގާރަޖެހީމާ) އަލިފާން އަޅައިފައި ހުންނަ މުޖުމަރާއަކަށް ދުން އަޅައިގެން ކުދިބޭކަލަކު އެހިފައިގެން ހިއްތަން ދޮރާށިން ނުކުމުގެން މެދުޒިޔާރަތް ދޮށަށްގޮސް އެތާނގައި، ދުޢާވެރިކަން ކިޔަވަން ތިބޭ މީހުންގެ ގާތުގައި ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ