...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްފުކަށްވާކުޅިގަނޑު
ނ.
އޮށްވަޅު ގޮނޑީގައި ކުޅޭ ކުޅިގަނޑުތަކުން ކުޅިގަނޑެއް.
މި ކުޅިގަނޑު ކުޅެ ނިމޭއިރު (ހިނދޭއިރު) ގޮނޑީގައި އޮންނާނީ ފަސް ފުކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ