...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްދަމުމީހުން
ނ.
އިހުގައި މާލޭގެ އަވަށް އަވަށުގެ މީހުން މަސައްކަތްކުރާއިރު ބަހައި ފައި އޮންނަ ދެބައިގެ ތެރޭން އެއްބައެއްގެ މީހުންނަށް ކިޔައި އުޅޭ ނަމެއް.
މިގޮތަށް ބަހާއިރު ބަހަނީ އިސްދަމާއި ފަސްދަމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ