...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްދޮޅަސް
ނ.
(1) ހަދިހަ.
(2) ހައްޓި.
(3) ބާރައިގެ ފަސްގުނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޓި . ރާޒުވާ . ބާހައްޓި . އަށުހައްޓި . އެކާހައްޓި . އެކުނި . އޮނަހަތްތަރި . މިނިޓު . މިނެއްޓު . ފަންސަހައްޓި . ދަގީގު . ތޭހައްޓި . ލީޕުއަހަރު . ސަހައްޓި . ސައުރަހައްޓި . ސަތުހައްޓި . ސާނިޔާ . ސިކުންތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ