...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްލުން
މ.
އަޑިގަނޑަކަށް ނުވަތަ ވަޅުގަނޑަކަށް ފަސްލައި ބިމާހަމަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޑިބޭވުން . ފަސްއެޅުން . ފަސްލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ