...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްލޭންބައްތި
ނ.
ކުރު ފުޅިއެއްގެ މަތީގައި ތުނބެއް ޖަހައި އެ ތުނބުގެ މެދަށް ފަލަކޮށް ހުންނަ ދިގުބިއްލޫރި ހޮޅިއެއް ޖަހައިފައި ހުންނަ ފީތާލީ ބައްތިއެއް.
މިހުންނާނީ ދުނިގަނޑަކަށް ލައްވައިފައި އެލުވޭ ގޮތަށެވެ.
މިއީ ތެޔޮ އަޅައިގެން ދިއްލާ ބައްތިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ