...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްގަނޑަށްނުކުތުން
މ.
(1) ރަސްމީ ގޮތުން ކުޅިޖެހުމަށް ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑަށް ނުކުމެ ކުޅިޖެހުން.
(2) ކުޅިޖަހާ ފަސްގަނޑަކަށް ކުޅިޖަހާން ދަސްކުރަން ނުކުތުން.
(3) ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑަށް ހަވަރު އެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ