...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްގަނޑު
ނ.
(1) ބިންގަނޑު.
(2) އުސްކޮށް ހުންނަ ވެލިގަނޑު.
(3) ކުޅި ޖެހުމަށާއި ހިފައި އޮޅުލުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި އޮންނަތަން.
(4) ގުޅަ ކުލޭ ފަސްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން . ހަތް . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހިބަންމަސް . ރަސްފަރި . ބަޑިފަސްގަނޑު . ބާޑީ . ބީއްސުން . ބޮޑުބޮލި . ބޮޑުކުޑަކޮޅު . ކަހަނބުކަކުނި . ކުޅޭތާލަވަ . އެދުރުދަނޑި . ވަށްލަނޑަށްއެއްލުން . ވަރަބިނދުން . ވަޅުޖައްސައިލުން . ވައްބިމެލުން . ވެލިފަރުބަދަ . ވެލިގަނޑު . މަހާނަ . މަށަންދަތި . މަށަންދަތިއެޅުން . މަތަކު . މޭއްޔަފަނި . ފަހަގަނޑުޖެހުން . ފަހާނޑާ . ފަރީގައިހިނގުން . ފަސްބާޑި . ފަސްބާޑިޖެހުން . ފަސްމަޑުވުން . ފަސްގަނޑު . ފަސްގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުން . ފަސްގަނޑުޖެހުން . ފޯކުޅުން . ދަނޑުބުޅިއެޅުން . ދަތިއެޅުން . ދުންކުންޏާފޭބުން . ދުރޯ . ގާމަތީރަށްރަށް . ގުންޑޮޅި . ގުންޑޮޅިކެނޑުން . ގެރި . ގޮނޑިގާ . ގޮނި . ސައްކަރަންޏާ ދޮރޯށި . ސަމާ . ޓުރެކްޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ