...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުން
"ފަސްގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުން" މ.
(1) ބިންގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ފަސްގަނޑު ކެނޑި ފޭވުން.
(2) ދެމިގެން އަންނަ ފެންގަނޑު ފެތުރިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ހަދާފައި ހުންނަ ވެލީގެ ހުރަސް ގިރައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ