...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްގަނޑުހެދުން
މ.
(1) މަހާނަމަތީ ވެލިގަނޑު، ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން.
(2) ގަސް އިނދާ ތަން ތައްޔާރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ