...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްގަނޑުކަނޑައިލުން
މ.
(1) ކޮންނަމުން ދާ ވަޅެއްގެ ކައިރިފަށް އުދަލިން ކަފައިލުން.
(2) ވެލިފުންޏާ ނަގަމުން ދާއިރު ވެލި ފުނީގައި ގުޅިފައި ހުންނަބައި އުދަލިން ކަފައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ