...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްގަނޑުޖެހުން
މ.
އުދަލިން ތަޅައިގެން ބިންގަނޑު މަޑުކޮށް ފަސްގަނޑު ތައްޔާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަހަގަނޑުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ