...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްގަނޑެއް ނުދާނެއެވެ. ދާނީ މީހާއެވެ
"ފަސްގަނޑެއް ނުދާނެއެވެ.
ދާނީ މީހާއެވެ..
(މިސާލުބަހެއް) .މީހާކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުއްޓަސް އެމީހާ މަރުވާން އިރާދަ ކުރައްވާ ތަނަކަށް ގެންދަވާނެކަން ބަޔާން ކުރުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްގަނޑެއް ނުދާނެއެވެ. ދާނީ މީހާއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ