...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްޖެއްސުން
މ.
(1) ކުރަންވެފައި އޮތްކަމެއް ލަސްކޮށްފައި ބޭއްވުން.
(2) ފަސްޖެހުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ