...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްޙިއްސު
ނ.
އިވުމާއި، ފެނުމާއި، ރަހަލުމާއި، ވަސްދުވުމާއި، ބިހުނީމާވާއިޙުސާސް އިޙުސާސުގެ ފަސްބައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސް . އިހުސާސް . އިހުސާސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ