...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޑަ
ނ.
ޝަހްވާނީ އެދުން ގަދަވާ ހިނދު އަންހެނުންގެ ކުރިމަތިފަރާތު ދޮރުގައި އުފެދޭ ލޮނދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަޑުއްކަ . ފަޑުއްކަތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ